CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA MLADÝCH FILATELISTŮ
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
MLADÉ BRNO 2023

NATIONAL EXHIBITION OF YOUNG PHILATELISTS
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
MLADÉ BRNO 2023

10.12.2023

  V průběhu výstavy se bude konat i celostátní kolo Filatelistické olympiády mládeže.
Příručka k letošnímu kolu je
ke stažení zde, nebo na vyžádání zašle: 
vaclav.spatny(zavináč)tiscali.cz
 

 

   
   
1.- 8. květen 2023, Křížová chodba Nové radnice v Brně, Dominikánské nám. 1 1.- 8. May 2023, Cross-shaped Corridor of the New Town Hall in Brno, Dominikánské nám. 1
   

Výstava bude otevřena pro veřejnost od úterý 2. 5. 2023 do pondělí 8. 5. 2023, denně od 9:00 hodin
 do 17:00 hodin. Slavnostní zahájení pro zvané hosty bude 1. 5. 2023.

The exhibition will be open to the public daily from Tuesday, 2 May to Monday, 8 May 2023, from 9:00 a.m.
to 5:00 p.m. The opening ceremony for invited guests will be held on 1 May 2023.
   
   

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY:

BASIC DOCUMENTS:

   
Výstavní propozice                 Přihláška (Word)                 Přihláška (Adobe reader) Exhibition regulations                Application form (Word)                Application form (Adobe reader)
   
   

DŮLEŽITÁ DATA:

IMORTANT DATES:

   

Doručení přihlášek - do 31. ledna 2023

Applications - by January 31, 2023

Informace o přijetí exponátu - do 28. února 2023

Information about the acceptance - by February 28, 2023

Doručení exponátů - do 31. března 2023

Exhibits must be delivered - by March 31, 2023

   
   
TISKOVINY: PRINTED MATTER:
   
       Bulletin        Bulletin
       Plakát 2xA5        Poster 2xA5
       Plakát A3        Poster A3