Rozmanitosti Jiřin - výstava květin a poštovních známek - 2.- 4.9.2016
Fotokronika ze zahájení dne 2.9.2016
(28.9.2016)

6. výstava květin na lysickém zámku, tentokrát s doprovodnou výstavou poštovních známek.
 

Organizace:
NPÚ- státní zámek Lysice, Česká pošta, region Jižní Morava, Klub filatelistů Alfonse Muchy v Brně, SOŠ zahradnická Rajhrad, Hotel Sladovna
Původní termín výstavy známek (2.-11.9.2016) byl bohužel v průběhu výstavy zkrácen správou zámku, takže přístupná byla je ve dnech 2. - 4.9.2016, za což se omlouváme.

Rozsah filatelistické části: 24 ploch v samostatném sále + cca 100 listů na stolech v zámecké expozici.

Státní zámek Lysice Ráno půl deváté se dokončila montáž rámů a instalovaly se exponáty
účast: pánové Zicha, Sobotka, Rotter a také Baráček s Klusáčkem (+mimo snímek Dostál a Herman) Dokončeno
To už také dorazila Česká pošta i s výkonným personálem Za KFAM je akce součástí oslav 20. výročí partnerství s rakouským klubem BSV St. Pölten a dorazili i rakouští hosté, manželé Koglerovi (pan Kogler je předsedou rakouského klubu a v současnosti i rakouského svazu) 
Dva ze tří základních pilířů výstavy - Bc Tomáš Křepela (ČP s.p.) a dr. Zdeněk Okáč (KFAM). Zahájení provedla kastelánka lysického zámku (nejdůležitější pilíř výstavy) Bc Martina Rudolfová Za filatelisty pronesl pár slov předseda KFAM Z. Okáč (od kastelánky vpravo) a za ČP s.p. T. Křepela (od kastelánky vlevo)
Za rakouské filatelisty pozdravil pan Helmut Kogler Součástí vernisáže bylo i přivítání nestora lysických filatelistů pana Antonína Michele s předáním malé pozornosti Pak už začala prohlídka výstavy - sál s expozicí filatelistickou
Schodiště Sály zámecké expozice s aranžovanými jiřinami a tématicky doplňujícími poštovními známkami   
     
  Ještě pohled na zámek ze zahrad A ještě jeden
Česká pošta vydala k výstavě příležitostné razítko Známku s přítiském na kupónu A pamětní list se známkou "Jiřina a příl. razítkem

10.9.2016