5.VALNÁ HROMADA SČF, 5.12.2015

5.12.2015 (doplněno 14.12.)

Dnes - 5.12.2015 - se v Praze uskutečnila Valná hromada SČF. Bylo na ní zvoleno nové předsednictvo SČF pro léta 2015-2020 a nové stanovy SČF. Valná hromada se uskutečnila v sále hotelu Olympic-Artemis v Praze v době od 9,00 do 13,30hod.
Hosté - zástupci České pošty s.p. a předseda ZSF pan Miroslav Ňaršík


Základní dokumenty valné hromady (VH)jsou zveřejněny na stránkách SČF.
Průběh VH odpovídal plánovanému programu:
- nejprve byl zvolen řídící VH - Zdeněk Okáč
- následovala volba komisí - mandátové, návrhové, volební a skrutátorů provádějících součty hlasování
- za mandátovou komisi přednesl zprávu o platnosti VH pan Josef Šolc - při zahájení bylo přítomno 109 delegátů zastupujících 3497 členů SČF (při hlasování to bylo již 111 delegátů zastupujících 3593 členů SČF) - v obou případech byla VH platná (celkem bylo zaregistrováno 126 delegátů zastupujících 5504členů SČF).
- následovalo schválení jednacího řádu a volebního řádu
- poté přednesl zprávu o činnosti za uplynulých pět let dosavadní  předseda SČF p. Walter Müller  
- následovala zpráva dosavadního tajemníka SČF p. Jaroslava Malečka a zpráva předsedy revizní komise (V. Beneš)

Poté následovala volba předsedy, místopředsedů a tajemníka SČF.

Přesedou SČF pro období 2016-2020 byl zvolen p. Walter Müller

Předsedou pro vnitrosvazovou činnost byl zvolen p. Jaroslav Maleček

Předsedou pro zahraniční činnost byl zvolen p. Vít Vaníček

Tajemníkem SČF byl zvolen p. Julius Cacka
 

Po přestávce následovala volba zbývajících členů předsednictva. To bude po novu jen 15ti-členné.
Zvoleni byli:
Münzberger Vladimír 2519 hlasů
Okáč Zdeněk 2477 hlasů
Beneš František 2417 hlasů
Šolc Josef 1940 hlasů
Fencl Petr 1927 hlasů
Helm Bedřich 1924 hlasů
Svoboda Václav 1818 hlasů
Černík Milan 1535 hlasů - po odstoupení z funkce jej nahradil první náhradník Lubor Kunc
Töpfer Zdeněk 1480 hlasů
Musil Michal 1374 hlasů
Chudoba Josef 1365 hlasů

Revizní komise SČF:
Beneš Vladimír - předseda
Schindler Rudolf
Vondráček Josef