Výstava PREMIERA BRNO 2009
seznam exponátů a virtuální prezentace 
 18.11.2009

Vzhledem k tomu, že exponáty nejsou veřejnosti prezentovány v plném rozsahu, je alespoň část výstavy zpřístupněna v elektronické podobě. Protože čas, kdy byly exponáty k dispozici byl velmi omezený, byla použita metoda fotografování, která zkrátila čas práce s exponáty (a tím zvýšila množství exponátů takto prezentovaných), ale za cenu nižší kvality. U exponátů, které jsou prezentovány na EXPONETU je využita tato prezentace, i když nemusí odpovídat hodnocenému exponátu.   Jak budou nafocené podklady zpracovány, budou postupně zpřístupněny ty exponáty, které se podařilo nafotit.


VŠECHNY NAFOCENÉ EXPONÁTY VLOŽENY
14 exponátů vystavených + 8 prezentací z Exponetu

 

Exp./Exhibit Vystavovatel a název/ Exhibitor and name of the exhibit  Body/Points Medaile/Medal
1xx Třída tradiční filatelie/Traditional philately    
101 Kalabza Miloslav - Polsko 1925 - 1939 65 PZ/V
102 Malovík Vladimír - Označení tiskových desek čs. poštovních známek 1918 - 1939 85 Z/G + C/P
103 Oliva Josef - Československé doplatní známky 1918 - 1939 65 PZ/V
104 Pittermann Pavel, Ing. - Država SHS - Jugoslávie 1918-1921  (prezentace na EXPONETU) 87 Z/G + C/P
105 Pixa Václav - Česká republika 1993 - 1995 první tarifní období 72 PZ/V + C/P
107 Tuček Petr - The Provisional Att Surcharges 1889 - 1899 on Second Issue and its Study  SIAM  93 Z/G + C/P
208
přeřaz. ze tř.2
Tůma Martin - Bavorsko 1849 - 1920 65 PZ/V
2xx Třída poštovní historie/Postal history    
201 Bláha Karel - Rok 1945 I  55 S/S
202 Bláha Karel - Rok 1945 II 56 S/S
203 Černík Milan Ing. - ČSR 1918 - 39: Do všech koutů světa 93 Z/G + C/P
204 Filípek Zdeněk - Silesia Orientale 83 Z/G
205 Hauzr Michal - Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a ghetto Terezín  v poštovních dokumentech  (prezentace na EXPONETU) 85 Z/G + C/P
206 Kunc Lubor - Rakousko - Uherská polní pošta 1914 - 1918  (prezentace na EXPONETU) 74 PZ/V
207 Makovička Bohuslav Ing. - Poštovní historie jihozápadní Moravy  (prezentace na EXPONETU) 62 S/S
209 Vomela Jindřich Ing. - Československá polní pošta 1938 74 PZ/V
210 Zronek Jindřich - Doplatné 1850 - 1928  (prezentace na EXPONETU) 92 Z/G
211 Zronek Jindřich - Rakousko - VIII.emise - 1890,1891/6  (prezentace na EXPONETU) 83 Z/G
106
přeřaz. ze tř.1
Škaloud Jiří Ing. - Hradčanské variace aneb čtvero ročních tarifních období 86 Z/G
3xx Třída celin/Postal stationery    
301 Hasala Vladislav - Z vývoje esperantských celin  nedodán/   
6xx Třída tematická/ Thematic philately    
601 Hrnčíř Zdeněk - UPU Světová poštovní unie 75 Z/G
602 Pech Jaroslav - Putování starou Prahou 60 S/S
603 Punčochář Jaroslav - Čs. letectví 1918-39 a čs letci v boji proti fašizmu 90 Z/G + C/P
604 Zahálka František - Petr Paul Rubens a jeho tvorba na poštovní známce 53 PS/V
9xx Třída mládeže/ Youth philately    
901 Kacetlová Denisa - Ochrana přírody a životního prostředí 69 PZ/V + C/P
902 Neubauerová Monika - Zvířata 41 B/B
903 Urbanová Michaela - Rostliny 45 B/B
10xx Třída jednorámových exponátů/One-frame exhibits    
1001 Borůvka Jaroslav - Předznámkové období poštovního úřadu Jaroměř 75 Z/G
1003 Hauzner Pavel - Pošta a rozhlas 60 S/S
1004 Hrnčíř Zdeněk - Druhé provizorní vydání československých leteckých známek a jeho zvláštnosti 100/200 a 250/400, desky I a II 63 S/S
1005 Hrnčíř Zdeněk - Druhé provizorní vydání československých leteckých známek a jeho zvláštnosti 50/100 66 PZ/V
1006 Karásek František - Československo obálky prvního dne vydání 1947 - 92 40 B/B
1007 Klíma Jaroslav JUDr. - Rakouské a Československé POŠTOVNY na okrese Jindřichův Hradec, který vznikl po administrativním sloučení s  okresy Třeboň, Dačice v roce 1960 80 Z/G
1008 Kunc Lubor - Rakousko - Uherská polní pošta operující na sočské frontě a v Benátsku 1915 - 1918  (prezentace na EXPONETU) 75 Z/G
1009 Pikhart Václav - Motýli, jak je známe i neznáme 50 B/B
1010 Příkazský Michal - Československé mezinárodní odpovědky 1946 - 1949  (prezentace na EXPONETU) 95 Z/G
1011 Vomela Jindřich Ing. - Smutek Československa 40 B/B
11xx Třída otevřená/ Open class    
1101 Dvořáček Jaroslav - Napoleon a jeho doba 55 S/S
1002
přeřaz. ze tř.10
Fronc Josef - Výstavní razítka Praga 2008 na CM a jejich varianty 64 S/S