FOTOKRONIKA VÝSTAVY

 6.9.2009
 

Přejímka exponátů:
(klubovna KF A. Muchy)

Členové OV - (Zicha a Schiebl) přebírají exponáty.

 
       
Práce jury:
(klubovna KF A. Muchy)

 
  Hodnocení v trezoru -1 Hodnocení v trezoru - 2  
 

  Také jeden ze způsobů, jak ovlivnit jury.  Předseda a tajemník jury "to dávají dohromady" A už je to černé na bílem.
       
Slavnostní zahájení:
(Knihovna Jiřího Mahena)

  Mgr. Schiebl a ředitel regionu Jižní Morava pan Ing. Jaroslav Navrátil. Náměstek primátora města Brna Oliver Pospíšil, zástupkyně vedoucí KJM PhDr. Hana  Vacková  a předseda  OV, RNDr. Okáč. 

Zástupkyně mladých filatelistů (v případě Brna 2009 jen filatelistek) Denisa Kacetlová

 

  Předseda jury, ing. Walter Müller při diskusy (možná nad exponátem) Výstavní prostory na 1. galerii Knihovny Jiřího Mahena Výstavní prostory
     
 Palmáre
(restaurace Stadion - dnes Cometa pub)
  Předseda OV a předseda jury - nejedná se o útok perem, ale o pouhou diskusi Přitom předseda Okáč podepisoval průkazy exponátů
 
  V předsálí hromadili organizátoři ... ...i vystavovatelé Výstavní odbor (Ing. Zicha) připravený vydávat exponáty
 
  10.00 - začalo palmáre Po krátkých proslovech začalo "dekorování" diplomy Zachycení jsou ...
 
  ...ti z vystavovatelů,... ...které se podařilo... ...zachytit...
 
  ...v postoji... ...jiném, než...
(výjimka - jediná přítomná vystavovatelke)
...otočené...
 
  ...zcela zády... ...k fotografovi. Vypadá to jako minuta ticha za skončenou výstavou
 
  Ještě poděkování členům OV (zde Mgr. Schiebl) a tady tajemníkovi OV Místopředseda SČF předává  zástupcům KF A. Muchy poděkování SČF za přínos filatelii
 
  Poděkování Krátce po palmáre  Doplnění energie před rozchodem